Psychoterapia

Jestem otwarty na Twoje doświadczenia, przeżycia i odczucia. Jeżeli chcesz pracować ze sobą to po prostu zapraszam.

Od 15 lat aktualizuję swoją wiedzę i praktykę uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach terapeutycznych.

Moja praca psychoterapeuty podlega systematycznej superwizji.

Psychoterapię prowadzę w nurcie stawiającym w centrum klienta, w całości jego istnienia: potrzeb, doświadczeń, radości i problemów.


Świadczona przeze mnie pomoc psychoterapeutyczna objęta jest tajemnicą lekarską, co oznacza, że nie udzielam żadnych informacji na temat naszej pracy komukolwiek.

Jeżeli doświadczasz:

  • lęku lub odczuwasz konsekwencje przebywania pod wpływem stresu i presji,
  • kryzysu, związanego na przykład z chorobą własną lub bliskiej osoby, utraty pracy, śmierci,
  • potrzebę wprowadzenia lub kontynuowania ważnych zmiany w swoim życiu,
  • trudności w relacjach i związkach,
  • trudności w życiu i satysfakcji w jego przeżywaniu,
  • poczucia niskiej wartości i trudności w doświadczaniu siebie.

Jeśli to co przeżywasz, nie jest wymienione powyżej, to również zapraszam do kontaktu i zapisywania się przez znanylekarz.pl lub poprzez formularz kontaktowy.

Sesje terapeutyczne to proces i relacja pomiędzy Tobą a mną. To systematyczne spotkania, które trwają około 50 minut – podczas których towarzyszę Ci w procesie akceptacji, zrozumienia, uznania.