Coaching

Coaching

Zgodnie z definicją międzynarodowej instytucji International Coaching Federation, coaching to “towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału”.

Wspomniane towarzyszenie polega między innymi na obserwacji klienta oraz uważnym słuchaniu i podążaniu za tym co i jak mówi klient (oraz za tym czego nie mówi!). Polega również na dzieleniu się obserwacjami i na zadawaniu pytań, które mają służyć klientowi w jego własnym odkrywaniu, poszerzaniu świadomości, rozwoju i refleksji. W efekcie klient uzyskuje odpowiedzi na swoje własne pytania i dąży do realizacji samodzielnie wyznaczonych celów.

Coach dysponuje również szeregiem narzędzi i technik, do których może zaprosić klienta w trakcie spotkania. Coach jako zawód w znaczeniu rozwoju osobistego i zawodowego motywuje, a także inspiruje do tego, abyś osiągnął/osiągnęła te cele, które sobie wyznaczyłeś/aś lub pomaga Ci wyznaczyć cele i wypracowuje z Tobą narzędzia pomocne na drodze do ich realizacji. Jest jak profesjonalny partner, który pomaga Ci zidentyfikować problemy, ustalić cele i wyzwania, a także zachęcić Cię do podjęcia działań oraz uaktywnić Twój pełen potencjał, aby osiągnąć lepsze rezultaty.

Coach doprowadza Cię do znalezienia własnych rozwiązań w procesie zmian, które pojawiają się na drodze rozwoju osobistego i zawodowego, jednocześnie towarzysząc Ci w tej drodze. Coaching to proces a nie zabieg naprawienia klienta czy jednorazowa interwencja.

Czas trwania Coachingu

Coaching trwa od 3 do 6 miesięcy. W niektórych przypadkach może trwać dłużej – jest to zależne od potrzeb osoby coachowanej i liczby celów krótko- oraz długoterminowych, nad którymi pracuje.

Rodzaje coachingu, które proponuję:

– Coaching indywidualny: osobisty (life), biznesowy (business), kariery (career), menedżerski (executive), partnerski i inne.
– Teamcoaching – coaching zespołów

Czym NIE jest coaching?


– Nie jest konsultingiem ani doradztwem, coach nie jest ekspertem w branży klienta.
– Nie jest mentoringiem, gdyż mentor dzieli się wcześniej wypracowanymi narzędziami na bazie własnych doświadczeń, a w przypadku coachingu narzędzia zawsze powstają przy udziale klienta i w trakcie sesji coachingowych.
– Nie jest treningiem, który zakładałby z góry ustalony program szkolenia. W trakcie coachingu działamy bez wcześniejszego precyzyjnego scenariusza. W procesie coachingu plan powstaje wspólnie z osobą coachowaną.
– Nie jest terapią,

Sesje coachingowe to proces i relacja pomiędzy Tobą i mną. To systematyczne spotkania, które trwają 90 minut – podczas, których towarzyszę Ci w procesie osiągania tego, co sobie postanowiłeś. Twoich celów, Twoich założeń, Twojej efektywności i innych.

Zapraszam do kontaktu!