Szkolenia

W ciągu 13 lat (2010-2022) przeszkoliłem 59 000 menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Szkolenia przygotowuję i prowadzę dla osób, które na co dzień pełnią funkcje zarządcze w Firmie i chcą rozwinąć swój potencjał oraz z właścicielami biznesów, którzy chcą rozwinąć organizacje jako właściciele i udziałowcy.

Szkolenia, które wybierają menedżerowie i właściciele biznesów to:

 • Akademia Menedżera – cykl warsztatów dla szefów i właścicieli biznesów
 • Rekrutacja i retencja pracowników – proces rekrutacji
 • Zarządzanie zespołem rozproszonym
 • Zarządzanie zmianą
 • 6 kluczowych rozmów menedżera
 • Zarządzanie zespołem
 • Coachingowe zarządzanie zespołem
 • Rozmowy oceniające
 • Budowanie autorytetu
 • Budowanie zaangażowania
 • Zarządzanie pokoleniem Y, Z
 • Sztuka prezentacji i autoprezentacji
 • Kultura feedbacku
 • Rozwiazywanie konfliktów
 • Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji
 • Sztuka efektywnych zebrań/spotkań
 • Sztuka prezentacji, autoprezentacja 
 • Wystąpienia publiczne
 • Komunikacja i współpraca w zespole 
 • Delegowanie zadań i uprawnień 
 • Coaching 
 • Trening asertywności
 • Praca zespołowa
 • Komunikacja w zespole

Szkolenia rozwijające kompetencje handlowe, obsługi klienta

W ciągu 13 lat (2010-2022) przeszkoliłem 31 000 handlowców i pracowników zajmujących się obsługą klienta, kontaktem z klientem.

Te szkolenia przygotowuję i prowadzę dla osób, które na co dzień pełnią funkcje handlowe w Firmie, są odpowiedzialne za kontakty z klientem i chcą rozwinąć swoje umiejętności

Szkolenia, które wybierają osoby zajmujące się kontaktami z klientem i sprzedażą to:

 • Sales Academy – cykl szkoleń dla handlowców i pracowników obsługi klienta
 • Aktywne pozyskiwanie klienta
 • Aktywny prospecting
 • Negocjacje zakupowe/sprzedażowe
 • Trudne sytuacje obsłudze klienta
 • Finalizacja transakcji
 • Aktywna obsługa klienta
 • Sztuka prezentacji w sprzedaży
 • Prowadzenie efektywnych spotkań biznesowych – bezpośrednich oraz on line
 • Rozwiazywanie konfliktów
 • Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji
 • Profesjonalna obsługa klienta przez telefon i zarządzanie relacjami z klientem
 • Rozwój inteligencji emocjonalnej
 • Trening asertywności
 • Budowanie porozumienia z innymi